Seimo narė Guoda Burokienė klausia: Ar Lietuva turėtų ratifikuoti Stambulo konvenciją?

Stambulo konvencija – tai Europos Tarybos susitarimas dėl kovos su smurtu prieš moteris. Konvencija įpareigoja valstybes užkirsti kelią smurtui prieš moteris, už jį bausti ir jį panaikinti. 

Viena iš priemonių yra drausti diskriminaciją daugeliu pagrindų, tarp jų ir lyties tapatybės ar seksualinės orientacijos, kad būtų užtikrinta apsauga ir parama visoms smurto aukoms. Konvencijos tekste atskiriamos biologinės ir socialinės lyties sąvokos. Socialinė lytis – tai socialinės ypatybės ir galimybės, siejamos su buvimu moterimi arba vyru, nebūtinai atitinkančios įgimtus požymius.

Stambulo konvencijoje taip pat reikalaujama, kad šalys imtųsi būtinų priemonių skatinti socialinius ir kultūrinius elgesio pokyčius. Šalys turi  siekti panaikinti visas praktikas, grindžiamas moterų menkavertiškumo idėja ar stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis. Konvencija reikalauja, kad valstybės įtrauktų mokymo medžiagą apie stereotipinius lyčių vaidmenis į formalias mokymo programas, kad nuo ankstyvo amžiaus vaikų siekiai neapsiribotų tradiciniais vyrų (pvz., tik kaip šeimos galvos) ir moterų (pvz., tik kaip namų šeimininkė ar vaikų globėjos) vaidmenimis.

Lietuvoje jau priimta įstatymų kriminalizuojančių smurtą prieš moteris, tačiau dar nėra įstatymų dėl aktyvaus švietimo apie lyčių vaidmenis.

Būtų įdomu sužinoti Jūsų nuomonę dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo – ar pritartumėte?

Daugiau informacijos apie Stambulo konvenciją galite rasti ČIA

Read more
Voting is anonymousVote with GoogleVote with Facebook