Smiltenes novads jautā: kādos Smiltenes novada teritorijas sakopšanas darbos Lielajā talkā Jūs būtu gatavs iesaistīties un kādas teritorijas sakopt?
Registration helps to obtain representative results. Your personal data is protected by Polltix in accordance with GDPRVote with GoogleVote with Facebook