Smiltenes novads jautā: vai esat piedalījies, vai plānojat piedalīties kādā no organizētajām Lielajām Talkām Smiltenes novadā?

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otro desmitgadi 2019.gadā Lielā Talka aizsāka ar jaunām vēsmām vides domāšanā, aicinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību.

Lielās Talkas kustības pamatā ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot visas pašvaldības, skolas, medijus, un, protams, pats galvenais – katru atsaucīgo talcinieku!

Smiltenes novada pašvaldības rīkotajās talkās ik gadu tiek pulcināti lieli un mazi talcinieki, paveicot dažādus vērtīgus darbus. Talkošana arī mūsu novadā ir dziļi iesakņojusies tradīcija. Lūdzam izteikt Jūsu viedokli, par talkošanu un talkas idejām, palīdzot Smiltenes novada pašvaldībai turpmāko šāda veida pasākumu organizēšanā.

Tāpēc Smiltenes novads jautā: vai esat piedalījies, vai plānojat piedalīties kādā no organizētajām Lielajām Talkām Smiltenes novadā?

Read more
Registration helps to obtain representative results. Your personal data is protected by Polltix in accordance with GDPRVote with GoogleVote with Facebook