Smiltenes novads jautā: kā, jūsuprāt, pašvaldība varētu motivēt iedzīvotājus kļūt videi un klimatam draudzīgākus?
Registration helps to obtain representative results. Your personal data is protected by Polltix in accordance with GDPRVote with GoogleVote with Facebook